Święty Jan Chrzciciel. Jestem czy nie jestem?

Published On: 4 kwietnia, 20230

Oczekiwany czy niechciany, Mesjasz czy sługa Odkupiciela, jeden z największych proroków czy złoczyńca? Święty Jan Chrzciciel to postać bardzo nieoczywista… Kim jest bohater Festiwalu Życia 2023?

Jeszcze przed jego urodzeniem stało się jasne, że Jan przychodzi na świat z misją – by przygotować drogę dla Zbawiciela. Z biegiem czasu stał się nie tylko głosem wołającym na pustyni, ale także tym, który jasno wskazuje, że to nie on, lecz Jezus jest Mesjaszem.

Ale historia Świętego Jana Chrzciciela była pełna sprzeczności. Mimo że przyjmował postawę pokory, odważnie stawiał czoła władzy i nie błagał o przebaczenie. Niezłomna postawa Jana Chrzciciela przyniosła mu zarówno wiernych słuchaczy jego nauk, jak i wrogów – na czele z Herodem, który nakazał jego aresztowanie, a ostatecznie ścięcie w więzieniu. Ale nawet w obliczu śmierci, nie odstąpił od swoich przekonań.

Jego losy wciąż inspirują do stawiania czoła przeciwnościom, odwagi w głoszeniu prawdy i dążenia do celu mimo opinii innych ludzi. Jako postać przewodnia Festiwalu Życia 2023, św. Jan Chrzciciel będzie uczyć odkrywania prawdy o samym sobie w świetle Jezusa Chrystusa.