Organizatorzy

Organizatorzy

Główni organizatorzy:

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

o. Paweł Zając OMI – prowincjał

Oblackie Duszpasterstwo
Młodzieży NINIWA

o. Tomasz Maniura OMI

Współorganizatorami Festiwalu Życia są:

Archidiecezja Katowicka

abp Wiktor Skworc

Młodzi dla Młodych

ks. Wojciech Iwanecki

Archidiecezja Częstochowska

abp Wacław Depo

Kana Młodych

ks. Adam Polak

Diecezja Gliwicka

bp Jan Kopiec

DDM GLIWICE – TARSZISZ

ks. Marcin Paś

Diecezja Bielsko-Żywiecka

bp Roman Pindel

Bliżej Młodych

ks. Piotr Hoffmann

Diecezja Sosnowiecka

bp Grzegorz Kaszak

Duszpasterstwo Ogólne Diecezji Sosnowieckiej

ks. Andrzej Nackowski

Dodatkowo w organizację wydarzenia włączone są Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA, NINIWA Sp. z o.o. oraz:

Urząd Miasta
Lublińca

MDK Lubliniec

W realizację festiwalu włączonych jest ponad 50 osób świeckich i duchownych pełniących różne funkcje jako Odpowiedzialni i Wolontariusze.

O bezpieczeństwo i zaplecze medyczne dba wykwalifikowana Straż Obywatelska, a także służby mundurowe.