Tomasz Samołyk był na Festiwalu Życia i zadał uczestnikom trzy pytania. Jakie usłyszał odpowiedzi?