Księga Jozuego - odcinek 7

separator

Po pierwszych walkach w Ziemi Obiecanej, Jozue gromadzi wszystkich pod górą, z której czyta jeszcze raz całe prawo Mojżesza wszystkim Izraelitom. Na tej górze zbudował również ołtarz.

W ostatni dzień Festiwalu Życia w Kokotku, jeszcze raz skupimy się na Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W ten dzień będzie można również podzielić się swoim świadectwem, oraz wysłuchać świadectw innych. To będzie bardzo mocny moment całego naszego spotkania.

Przeczytajcie ostatni fragment księgi Jozuego, który będziemy rozważać w Kokotku.

Ołtarz na górze Ebal i czytanie Prawa

30 Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal, 31 jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana, Izraelitom: jak napisano w księdze Prawa Mojżesza: Ołtarz z kamieni surowych, nie ociosanych żelazem. Na nim złożono Panu ofiary uwielbienia i biesiadne.
32 Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis Prawa, które Mojżesz spisał dla Izraelitów. 33 Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemienni, stanęli po obu stronach arki, naprzeciw kapłanów i lewitów, połowa po stronie góry Garizim, a druga połowa po stronie góry Ebal, jak już uprzednio zarządził Mojżesz, sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela. 34 Następnie Jozue odczytał wszystkie słowa Prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko dokładnie, jak napisano w księdze Prawa. 35 Nie opuścił Jozue ani jednego polecenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia Izraela, w obecności kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wśród ludności.