Księga Jozuego – odcinek 4

separator

Po wejściu do Ziemi Obiecanej Izraelici spożyli pierwszą paschę w tym miejscu. Ustała wtedy manna, którą żywili się podczas wędrówki przez pustynię, a którą Pan Bóg zsyłał dla Izraelitów przez 40 lat. Ten fragment księgi Jozuego kieruje nasze rozważania w stronę Eucharystii.

Festiwalowy czwartek będzie specjalnym dniem eucharystycznym. Poszczególne punkty programu będą nawiązywały do poszczególnych części Mszy świętej. Również sama Msza na bieżąco będzie komentowana przez kapłana, który wyjaśniać będzie symbolikę poszczególnych części liturgii. Pozwoli nam to przypomnieć sobie lub poznać znaczenie Eucharystii i nauczy nas lepiej ja przeżywać.

Tego dnia atrakcją popołudniową będzie liturgia obmywania nóg. Obmywanie nóg znamy w Polsce z liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

Przeczytajcie fragment księgi Jozuego.

Obchód Paschy

10 Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. 11 Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. 12 Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

ZDOBYCIE JERYCHA

“Wódz zastępów Pańskich”

13 Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: «Czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów?»
14 A on odpowiedział: «Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem». Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: «Co rozkazuje mój pan swemu słudze?» 15 Na to rzekł wódz zastępów Pańskich do Jozuego: «Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte». I Jozue tak uczynił.