Mała Scena - zagraj ze swoim zespołem

separator

W trakcie trwania warsztatów, jednocześnie toczyć się będą wydarzenia na Małej Scenie. Dziś ogłaszamy konkurs dla zespołów, które chciałyby na niej wystąpić! Oto jego warunki.

Mała Scena ma formułę otwartą – mogą na niej wystąpić twórcy z całego kraju: soliści, grupy wokalne i zespoły.  Występy odbywać się będą w dniach 3-5.07.2018 w godzinach 13.30-15.30 (podczas trwania warsztatów i czasu wolnego). Nie poprzedzają bezpośrednio żadnego z koncertów zaplanowanych na dużej scenie. Widownię Małej Sceny stanowią uczestnicy festiwalu, którzy pośród innych atrakcji wybiorą rozrywkę muzyczną.

Premiowanymi wykonawcami na Małej Scenie są amatorscy artyści z przedziału wiekowego 16-35 lat z uwagi na młodzieżowy charakter festiwalu. Każdy z wykonawców Małej Sceny musi spełniać następujące warunki:

– wykonawca musi nadesłać do 6.05.2018 na adres info@festiwalzycia.pl zgłoszenie (nazwa zespołu, strona internetowa/fanpage, telefon lidera/menadżera, wiek członków zespołu) oraz nagrania dwóch utworów (nagrania nie muszą być profesjonalne)
– wykonawca musi być przygotowany do 20-30-minutowego występu
– wykonawca nie może korzystać z playbacku
– w przypadku podkładów instrumentalnych nie mogą się w nim znajdować partie wokalne
– treść utworów nie powinna stać w sprzeczności z postawą chrześcijańską

Przesłuchań dokona organizator festiwalu, który wyda decyzję o zakwalifikowaniu do występu. Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 11.05.2018. O czasie i kolejności występów oraz ilości wyłonionych w konkursie zespołów decyduje organizator na podstawie ilości zgłoszeń.

Za występ na Małej Scenie nie jest przewidziane pieniężne honorarium. Wykonawca otrzyma obiad, aplauz widowni oraz wsparcie promocyjne ze strony organizatorów.

Przyjedź i zagraj na Festiwalu Życia!