Dzielenie - codzienna praca w grupach

separator

Punktem programu festiwalu, który powtarzać się będzie każdego dnia jest praca w grupach. Rozpoczynać będziemy od kolejnych fragmentów Księgi Jozuego. Następnie dostaniemy 3-5 pytań do dzielenia się. Pytania do pracy w grupach odpowiadać będą dynamice festiwalu – na początku konfrontować będą nas z oczekiwaniami w momencie przyjazdu, a z biegiem czasu skierują nas na doświadczenie, które zdobędziemy w trakcie trwania festiwalu. Podzielimy się na małe grupki (10-15 os.), które tworzone będą na bazie grup, w których przyjedziemy ze swoimi liderami. Uczestnicy indywidualni również zostaną podzieleni na grupy, do których przydzieleni będą animatorzy.

Pytania do pracy w grupach przygotował specjalnie dla nas znany kaznodzieja o. Augustyn Pelanowski OSPPE.