„Teraz więc wstań”

separator

Skąd wzięło się hasło Festiwalu Życia „Wstań”, które widnieje na plakacie i stronie internetowej? I jaki jest w ogóle temat tegorocznego festiwalu? Dzisiaj odpowiadamy na te pytania!

Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: Mojżesz, sługa mój, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja daję Izraelitom (J 1, 1-2).

Treść Festiwalu Życia 2018 opierać się będzie na bardzo dynamicznej księdze Starego Testamentu – księdze Jozuego. Izraelici docierają do ziemi obiecanej po 40 latach wędrówki przez pustynię, Mojżesz umiera, Naród Wybrany musi walczyć z ludami pogańskimi, sytuacja nie jest prosta… Czy ta historia wydaje Ci się znajoma? Po latach nauki, nareszcie koniec, studia albo praca, miała być upragniona wolność, a okazuje się, że prawdziwe problemy w życiu dopiero się zaczynają. Chcemy razem usłyszeć to wezwanie: „teraz więc wstań”. Żeby podjąć jakiekolwiek działanie, żeby zrobić coś w swoim życiu, najpierw trzeba wstać. Ale to oczywiście początek.

Podczas Festiwalu Życia, razem ze wszystkimi uczestnikami będziemy chcieli przejść drogę podobną do tej, którą przebył Naród Wybrany po wejściu do ziemi obiecanej. Przejście przez Jordan, czyli chrzest. Dwanaście kamieni z jego dna i podwójne wezwanie do dawania świadectwa na wzór bierzmowania dla nas. Pierwsza pascha w ziemi obiecanej, czyli nieogarnione bogactwo Mszy świętej, którą możemy przeżywać na co dzień. Zburzenie murów Jerycha, naszego grzechu i słabości. Rzeczywistość wspólnoty.

Wstań i przebądź tą drogę razem z nami. Już od 2 do 7 lipca 2018.